woensdag, 22 mei 2024

rotaryclub rijswijk

A+ R A-

Concept notulen Community Service, 26-10-2021, 19.30 uur

Aanwezig : Marlon, Joke, Marianne, Lidy, Basje, Jaap, Ger, Wim Bruinzeel.
Afwezig met bericht: Dominique, Frits.
Afwezig zonder bericht: Joris.

 1. Opening door Marlon.

 

 1. Subcommissie Lokaal:
  1. Reeds gedaan:
   1. 2020 Westhof Kerstattentie
   2. 2021 Westhof Paasattentie
 • 2021 Beukenheim Pinksterattentie
 1. NL Doet: opknappen voortuin
  1. 2x oproep mee te doen aan de Hartstocht sponsorwandelingen
  2. 1x leuke deelname, 1x nauwelijks enige reactie
 2. Planning:
  1. Westhof 2021 Kerstattentie
  2. Eten met de Beukenheimers in april 2022

 

 1. Niet Lokaal:
  1. Druk met Belize project. Eerste en Tweede fase reeds afgerond, nu aanvraag voor een District Grant om de derde en laatste fase af te ronden. Op 4 november is er een avond waarbij Rotaryclubs hun project “pitchen”. Daarna is er een stemming van de aanwezige Rotaryleden om de “pot” van de District Grants tussen deze projecten te verdelen. Bespreking van pitch die Basje gaat houden: zie agendapunt: 7
  2. Mail van Frits van 12-8-2021 om aandacht voor Vaarkracht. In zijn contact bleek dat er geen project speelde. Misschien toch goed om nog een keer te vragen of ze niet alsnog een project hebben wat wij zouden kunnen oormerken voor een maand boekenwinkel.
  3. Malaika Kids: was/is een groot project. Het oorspronkelijk project was inmiddels afgerond. Door Corona is een vervolg traject op de achtergrond geraakt. Bedoeling was niet alleen een goed project te ondersteunen, maar ook door samenwerking met meerdere Rotaryclubs, te komen tot een meer draagkrachtige Rotary. Dit jaar doen we Belize, Malaika Kids of een eventuele “erfopvolging” doen we in jaar 2022-2023. Jaap houdt daarover contact met Rotaryclub Voorburg.

 

 1. Lopende aanvragen:
  1. Aanvraag Onderwatershof voor een bijdrage voor het aanleggen van een dakterras voor PsychoGeriatrische bewoners.
   1. Wij wijzen dit af omdat wij denken dat het een te groot project voor ons is.
   2. Adviseren contact op te nemen met “grote” fondsen: zoals ROPA Run, Oranjefonds, RABO Stimuleringsfonds.
   3. Als het terras er is kunnen wij eventueel een deelproject faciliteren zoals verlichting, banken enz.
   4. Marlon bericht Onderwatershof dat wij deze vraag afwijzen en geeft onze adviezen door
 1. Aanvraag Stichting Welzijn voor een bijdrage aan een dankfeest voor mantelzorgers.
  1. Mantelzorgers doen hun werk doorgaans in familie- of vrienden- of burenverband.
  2. Wellicht zullen zij daar waardering ervaren of misschien ook wel een beloning, in welke vorm dan ook.
  3. De één doet 1x per maand een boodschap, een ander begeleidt 24 uur per dag een patiënt/client.
  4. Als er fondsen nodig zijn om projecten of doelen, waar mantelzorgers tegenaan lopen, van de grond te krijgen zou dat meer op onze weg liggen.
  5. Wij wijzen deze aanvraag af. Ondanks dat de wereld niet zonder mantelzorgers kan, een feestje voor hun organiseren vinden wij niet direct passend voor Rotary om financieel te steunen. (Marlon)
 1. Aanvraag TRIAS voor een bijdrage voor Rijswijks Talent Award.
  1. € 500,00 toegezegd
  2. maar door allerlei administratief gedoe nog steeds geen overmaking tot stand gekomen.
  3. Wij wachten nog op een factuur.
 1. Aanvraag Marlies Cuppen van Don Bosco voor een bijdrage op korte termijn voor een bijdrage aan een Sinterklaasfeest voor kinderen met beperking én AZC-kinderen.
  1. De potjes/projecten die ze daarvoor eerder had, zijn afgesloten. Er is geen AZC-budget meer.
  2. Het gaat om ongeveer 60 kinderen en een budget van 1000 euro.
  3. Zij heeft nog steeds niets gehoord van het COA over de plannen met het AZC.
  4. Daarom kan het wekelijkse programma om hun kinderprogramma voor AZC-kinderen nog niet worden herstart.
  5. Daarom steunen wij alvast dit Sinterklaasproject volledig en zeggen de € 1000,00 toe. (Ger)

 

 1. Financiën:

In kas: € 9000,00 maar er staan ook nog drie reserveringen voor:

a. Resto van Harte: € 13.000,00 er is geen Resto van Harte meer in Rijswijk, Ben Lachab heeft de “Haagse” Participatiekeuken opgericht die geen vast programma meer heeft in Rijswijk.
b. De bordjes voor de Educatieve Route in Overvoorde: € 3700,00 er zijn geen trekkers meer in de club voor dit project, de beoogd uitvoerders, het Stanislascollege Rijswijk en het Wellantcollege Rijswijk, hebben nog nooit spontaan iets laten horen.
c. Een project in Villa Expert Care Rijswijk (voormalige naam Mappa Mondo): € 3000,00 niemand weet meer wat dit project in zou houden.

Wij besluiten de club te adviseren dat het oormerk van deze reserveringen kunnen vervallen en geheel vervallen aan de “gewone” Community Pot, die is daardoor nu groot: € 28.700,00

 

 1. Wakibi, microkrediet organisatie: loopt nog steeds als een tierelier:
  a. Oorspronkelijk ingelegd € 15.629,18
  b. Op dit moment uitstaande leningen: 80 leningen, voor € 12.860,24
  c. In totaal uitstaand 194 reeds verstrekt, voor 67.668,00
  d. Nu nog “in kas” € 1409,19 om weer uit te lenen

Bij het “zoeken” naar projecten kijkt Marianne naar maatschappelijke relevantie en betrouwbaarheid zoals die door Wakibi wordt ingeschat en weergegeven.

 

 1. The Rotary Foundation District Seminar in Delta Hotel, Maasboulevard 15 te Vlaardingen die gehouden word op 4-11-2021 om 19.30.:
  1. De pitch die Basje gaat doen op dit Seminar:
   Met de vele adviezen van de vergadering gaan Basje en haar ICT-partner Jaap de komende dagen aan de slag, om de pitch naar een nóg hoger plan te tillen.
  2. Het is eigenlijk nog steeds onduidelijk hoe het stemproces op 4 november is ingericht. Volgens Peter Olierook is het gewoon de “oude” procedure: per lid 3 stemmen, waarvan maar 1 op je eigen project mag zijn. Dan moet je inderdaad met vele er naar toe gaan.

Maar meerdere mensen hebben gehoord dat er een nieuw protocol zou zijn dat je niet meer op jezelf mag stemmen.
Als dat zo is moet er wellicht een andere tactiek bedacht worden.
Jaap gaat morgenochtend nog even navragen hoe precies de stemmingsprocedure is op de TRF-avond zal zijn.

 

 1. Brainstormsessie:
  1. Het vermoeden is dat vele clubleden, en zeker de leden die weinig tot nooit komen, geen idee hebben wat er allemaal in de club gebeurt. Daarom zal Marlon nog een keer input vragen aan alle mensen die actief zijn en gaan Marlon en Basje weer een “Nieuwsbrief Community” samenstellen.
  2. De Community Commissie spreekt uit dat er ook richting bestuur een communicatie tekort is.
   1. Toen Marlon aangaf het voorzitterschap over te willen dragen was de reactie van het bestuur dat voorzitters niet (meer?) bestaan, maar alleen trekkers. En dat bij dit soort problemen er niet zo maar sturing/hulp van het bestuur komt. De Community Commissie moet zelf een nieuwe trekker zoeken, in de Commissie zelf of in de club.
   2. Wij van Community denken dat de saamhorigheid en communicatie verbeterd als de oude structuur hersteld zou worden:
   3. Een Dagelijks Bestuur en
   4. Een paar keer per jaar een vergadering van een Algemeen- of Grootbestuur met alle trekkers/voorzitters van de Avenues