donderdag, 28 september 2023

rotaryclub rijswijk

A+ R A-

Notulen 2 juni 2021

Deelnemers: Tineke, Ewout, Volker, Dominique.

Afwezig Wil.

Mededeling Wil:

Wil heeft contact met een medewerker van de stichting Nationaal Jeugdontbijt. Zij willen misschien een pilot in Rijswijk starten. De stichting bezorgt ontbijtjes in gezinnen waar kinderen ‘s morgens zonder ontbijt naar school gaan. Als Rotary (werkgroep Jeugd) zouden we hier mogelijk een rol in kunnen spelen.

Later meer info hierover. 

Ps: tijdens NL Doet heb ik op Don Bosco kunnen zien hoe mooi hun tuin, de kas en de moestuin erbij ligt.

Financiën: Youth beschikt over een budget van € 1.500. Dit is zelf in te vullen door Youth. Hiervan hebben we nu € 900,- uitgegeven aan Don Bosco

Weekendschool: De verwachting is dat daar vanwege de COVID-19 maatregelen voorlopig geen ontwikkelingen zullen zijn. Onderwerp parkeren we, Wil houdt contact.

Vlielandkamp:  het goede bericht is dat er op 8 juni er definitief is doorgegeven dat het doorgaat (met altijd een slag om de arm). Uiterlijk 1 juli laten de deelnemers het weten via Ewout. Ewout heeft twee kinderen opgegeven voor het komende kamp. Iedereen moet bij vertrek een zelftest hebben gedaan met een negatieve uitslag, de begeleiders mogen niet de auto uit. De kinderen worden regelmatig getest. We  hebben een chauffeur nodig en een meerijder, op 8 juni worden er al toezeggingen gedaan om te rijden. Vanuit Delft gaan er ook kinderen, zij willen graag samenwerken. Er zijn twee kampen, de data zijn voor onze kinderen nog nit bekend. Dominique levert testen aan via school, dit ter voorbereiding thuis voor de kinderen. De eis van de testen komt vanuit het kamp uit Vlieland.

Beroepenronde Rijswijks Lyceum: actie datum Dominique 1 februari 2022  Rienk heeft beloofd om te participeren als het zover is. Ewout doet al mee, Volker natuurlijk ook. Tineke kan Jeroen benaderen. De leden kunnen meedoen en natuurlijk ook kennissen uitnodigen.

Sinterklaas: actie datum Ewout/komend jaar zal deze actie verder worden uitgebreid. Eind van de zomer. 800m2 Ewout is er nu al bij betrokken en zal eerder een datum van inpakken doorgeven. We hopen dat dan er nog meer leden mee kunnen helpen om de kinderen uit Rijswijk een presentje te kunnen geven.

Don Bosco: het geld is overgemaakt. Marlies Cuppen dankt onze club voor de mooie bijdrage. Wellicht ook een maand boekenmarkt in laten plannen als de boekenmarkt weer open kan. Dit kunnen we later bespreken met Ger Bulder/community. Actie Ewout

Natuurtuin: educatie medio volgend jaar aandacht ; in december zou de opbrengst van de Boekenmarkt voor de natuurtuin zijn. Voorlopig onderbrengen bij CS. De natuurtuin krijgt een financiering voor het clubhuis van de gemeente. We kunnen nadenken hoe we ons netwerk of kennis in kunnen zetten om de natuurtuin verder te koppelen aan educatie. Voor reguliere scholen kan dat lastig zijn vanwege het programma. Maar voor BSO’s van bijvoorbeeld de Melodie en Rijswijk Buiten kan het interessant zijn. Wil geeft ook nog aan dat de koppeling naar de vakantieactiviteiten via de “Ontdekkers” en de “Brede impuls” een goed idee is. We praten dan wel over de planning in 2022. Actie Ewout

Jeugdsoos (initiatief van Welzijn Rijswijk) gaat niet door in WC In den Boogaard. On hold/ het idee is nog steeds aanwezig en de behoefte is er ook. Pre stadium wie weet kunnen we er iets voor doen. Ewout aandachtspunt

De Muziekbuurt  heeft de aandacht van  Stichting Welzijn wellicht kunnen we iets betekenen met buurt-bemiddelen, Ewout heeft contact. 

Rondleiding als het mogelijk is te organiseren bij de kas Don Bosco. Foto’s zagen er goed uit via Wil.

 Dus een rondleiding is leuk Actie Wil van Nunen

Maatschappelijke dienstplicht: de invulling is niet helemaal duidelijk en voor welke doelgroep mbo? hoe kunnen we als Rotary hierin acteren? Welzijn Rijswijk is hier al mee bezig, Miriam Bryson. Tineke heeft hier ook eerder ervaring mee gehad. Actie Ewout

 

Toevoeging naar aanleiding van de leeskist via Rochelle Heerema 8 juni;

Dominique start met de leeskist met de brugklassen op het Rijswijks Lyceum, met dank aan de club die dit mogelijk maakt!

Rondvraag: helaas even afwachten wat de mogelijkheden zijn, we gaan volgend jaar veel van ons laten horen. Tineke geeft aan dat zij het jammer vindt nu zo weinig te kunnen betekenen dit jaar.

We hopen natuurlijk in dezelfde samenstelling of groter  door te gaan. Met Tineke, Ewout, Volker, Wil en Dominique

We sluiten het jaar af in de tuin bij Ewout. 

Borrel 1 juli bij Ewout 19.00 uur