maandag, 26 september 2022

rotaryclub rijswijk

A+ R A-

foundation1

WAT IS DE ROTARY FOUNDATION NU EIGENLIJK?

The Rotary Foundation staat los van Rotary International. De ontvangsten bestaan primair uit vrijwillige bijdragen.
The Rotary Foundation is DE charitatieve organisatie van Rotary en ondersteunt club's bij het uitvoeren van
humanitaire en educatieve projecten.

Een belangrijk humanitair project van TRF is "Polio de Wereld uit" . Met dit programma, gestart in 1985, wordt beoogd
om de ziekte polio uit de wereld gebannen te hebben.

Met de educatieve programma's worden jaarlijks zo'n 1100 studiebeurzen gefinancierd. Rotary is het grootste
"privately funded" educatieve programma in de wereld.

De bijdragen aan de Rotary Foundation zijn vrijwillig, het EREY-initiatief (Every Rotarian, Every Year) vormt de
belangrijkste pijler onder de fondsenwerving. Het streven is dat iedere Rotarian $ 100,- per jaar bijdraagt aan de
Rotary Foundation.

De wereld omvattende crisis in 2008-2009 heeft ook negatief effect gehad op de beleggingen van TRF.
Substantieel werd aan waarde verloren. Het lijkt erop dat het weer wat beter gaat, in alle gevallen is het echter
van groot belang voor het werk van Rotary Foundation dat de bijdragen van Rotarians en club's op peil blijven.

ROTARYCLUB RIJSWIJK ONDERSTEUNT DEZE GEDACHTE VAN HARTE!